Privacybeleid & toelichting Cookies

Stichting 'Pieter Starreveld, beeldhouwer' hecht waarde aan privacy. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met onderstaand Privacy Statement en ook wanneer u offline gegevens met ons deelt.

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?

- Naam 
- Adresgegevens voor zover u die aan ons hebt doorgegeven 
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om indien nodig of gewenst contact te kunnen opnemen. Wanneer u ons informatie hebt doorgegeven die wij op onze website willen vermelden, vragen wij vooraf uw toestemming. Wij delen deze gegevens niet met anderen dan de bestuursleden van de stichting. 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om met u in contact te komen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem dan even contact op via:
Starreveldamersfoort@gmail.com of: 033 46 11 258.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Toelichting Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytic-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Wij maskeren de laatste nummer van het IP-adres (geanonimiseerd) en “gegevens delen” met Google is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wij hebben er voor gezorgd dat er geen gegevens worden verzameld wanneer je onze pagina's deelt door middel van de social share knoppen of wanneer je een van de youtube video's binnen onze website bekijkt.

Wijzigen van dit privacybeleid

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen worden dan op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2020.

Deel deze pagina