1948 Gedenkwerkstuk NSF

(Nederlandse Seintoestellen Fabriek) Hilversum van Pieter Starreveld

Wie herkent dit paneel en weet waar het nu is?

Het gedenkwerkstuk voor de NSF heeft Starreveld gemaakt naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van deze fabriek. Het is een intarsiawerk*) van 6 bij 3,40 meter, geflankeerd door twee smeedijzeren figuren. De centrale figuur op het intarsia deel is Mercurius. Deze - god van de handel en het intellect - houdt de aardbol, waarop door banden de radio wordt verbeeld, in zijn handen. Het wapperende kleed legt een verband tussen de handel, het intellect en de arbeid (de zittende man). Links is aangegeven dat het leven niet alleen uit werken bestaat en zij ook haar leuke kanten heeft, zoals: het gezin, de betrekking van de mens tot de natuur en de recreatie (de sportfiguur).

De opzet was dat dit gedenkwerk, voor een deel, door de personeelsleden van de NSF gemaakt zou worden. In het bedrijf was naast een houtbewerkingsafdeling, die de voorbereidende werkzaamheden voor het intarsia hebben gedaan, ook een metaalbewerkingsafdeling. Daarom heeft Starreveld een ijzeren metaalbewerker en een dito houtbewerker aan het geheel toegevoegd, die grotendeels door de laatst genoemde afdeling zijn uitgevoerd.

Aangezien de NSF geen centrale hal had, is het stuk op een galerij in een grote werkhal geplaatst. Wat geenszins afdoet aan de ruimtelijke werking van het paneel.

Dit intarsiapaneel is het laatste grote werk geweest waaraan Starreveld in zijn atelier aan de Omval in Nieuwer-Amstel heeft gewerkt. Daarna heeft hij tot 1955 alleen op de terreinen van zijn opdrachtgevers en in zijn atelier thuis gewerkt.

Uit Scriptie van Saskia Douma 1988 - bld.40-41

*) Intarsiawerk = de voorstelling ontstaat door inlegwerk met verschillende soorten houtfineer.

Onderzoek

De foto´s zijn door Sjoerd Hekking ter illustratie en informatie aan de scriptietekst van Saskia Douma toegevoegd.

Twee beelden, ‘Vrouw met sperwer en twee hertjes’ (1942) en ‘Jeugd, Vrede, Bescherming & Levenskracht’ (1959) door Starreveld gemaakt in opdracht van Philips (NSF/PTI) staan nog altijd aan de Anton Philipsweg in Hilversum en brachten leden van het bestuur van de Stichting Pieter Starreveld Beeldhouwer ertoe om op 12 augustus 2011 op onderzoek uit te gaan.

Dit bracht ons bij de voormalige tennisbanen van NSF/Philips recreatieoord, tegenwoordig tennisvereniging ‘Hoogerheide’ (HLTC), gelegen achter ‘villa Hoogerheide’ aan de Insulindeweg/Ceintuurbaan 2, waar het tuinbeeld van de NSF ‘Vrouw met sperwer en twee hertjes’ vroeger heeft gestaan.

Hier kregen wij de naam van Jochum van Straalen – oud directeur NSF/PTI Philips en tevens lid van genoemde tennisvereniging - . De heer van Straalen zocht contact met de heer Wim Gooiker (oud beheerder gebouwen NSF/PTI Hilversum) en deze wist hem te verzekeren dat het intarsiapaneel na sloop van de NSF-gebouwen – 1997 - aan de Jan van der Heijdestraat ergens was opgeslagen.
Het is in ieder geval niet vernietigd!
Meer konden beide heren ons niet vertellen.

De vraag was dus nog steeds: Waar is het intarsiapaneel ? 
Dat was 2011, inmiddels zijn we 4 jaar verder en nog altijd is het intarsiapaneel niet gevonden!

Wie kan ons verder helpen?
Wie herkent dit intarsiapaneel?
Wie weet waar het nu hangt?

Vraag: WAAR is het INTARSIAPANEEL gebleven na de sloop van de gebouwen (1997) van NSF/PTI aan de Jan van der Heijdestraat te Hilversum?

Heeft u informatie voor ons?
Mail uw bericht naar: info@pieterstarreveld.nl of maak gebruik van het contactformulier

Namens de Stichting bij voorbaat dank voor de door u genomen moeite.

 

Bekijk alle werken die we nog zoeken >>

Deel deze pagina